HAKADREF Live Music and wine tasting event

Sorry, this event has passed - # Pick of The Day

Join us for our first exclusive HAKADREF Live Music and wine tasting event on Friday 17th of July from 8-9:30pm

Sit back, relax and let our wine connoisseur take you on a journey of discovery (wine tasting hamper purchased separately). While you enjoy your wine you will be treated to performances by none other than Legendary Multi Instrumentalist, Mo Pleasure (Earth, Wind & Fire, Michael Jackson, Ray Charles etc) and his wonderfully charismatic duo partner Kedma (Jermaine Jackson, Ariana Grande, BBC Pitch Battle).

Mo and Kedma have a following all over the world, and although they are just two people, the combination of Mo’s virtuoso playing and Kedma’s powerhouse vocals offer a rich and soulful dynamic sound. They boast an eclectic repertoire of songs that spans from pop to soul and Jazz to rock that will inspire and wow any audience. Their captivating renditions of Aretha Franklin’s ‘Natural Woman’ and Natalie Coles ‘This will be’ always receive rave reviews and standing ovations.

 

Ymunwch â ni ar gyfer ein digwyddiad cerddoriaeth byw a blasu gwin cyntaf HAKADREF ar ddydd Gwener, 17eg o Orffennaf.

Eisteddwch yn ôl, ymlaciwch a gadewch i’n arbenigwr gwin fynd â chi ar daith unigryw arbennig (basged blasu gwin wedi’i phrynu ar wahân). Tra eich bod chi yn mwynhau y gwin byddwch yn cael profi perfformiadau byw gan yr offerynnwr byd enwog, Mo Pleasure (Earth , Wind & Fire, Michael Jackson, Ray Charles etc)  a’i bartner arbennig Kedma (Jermaine Jackson, Ariana Grande, BBC Pitch Battle).

Mae Mo a Kedma yn brolio repertoire eclectig o ganeuon sy’n amrywio o bop i Soul a jazz i roc a fydd yn ysbrydoli ac yn syfrdanu unrhyw gynulleidfa. Mae eu rendiadau hudolus o ‘ Natural Woman ‘ Aretha Franklin a Natalie Coles ‘This will be ‘ bob amser yn derbyn adolygiadau gwych ac mae’r gynulleidfa ar ei thraed bob tro.”

 

Leave a reply

* Checkbox GDPR is required

*

I agree

Event Detail

17th July 2020 8:00 pm
17th July 2020 9:30 pm
Online
Your house!

Visit ROCCR.COM

Organisers

HAKA